Staročeský perník

Výroba perníku v českých zemí se datuje někde od 
13. století a rozšířil se postupně do celé české země,
 jako luxusní sladké pečivo. Mohli jste ho ochutnat
o na různých oslavách a svátcích, třeba o Vánocích.

 My na tyto tradice navazujeme a můžete u nás ochutnat 
jak tradiční čistý perník, tak i perník zdobený mandlí, 
nebo perník vpodobě perníkových koláčků s ořechovou, makovou a povidlovou náplní.